Μαρτίου 01, 2011

Jane Russell: 1921-2011H ωραιοτάτη και τσαχπινοτάτη Jane Russell τραγουδάει πλέον με τους αγγέλους. Αναρωτιέμαι αν οι εκεί χορωδίες είναι τόσο delightfully campy...

Δεν υπάρχουν σχόλια: